توضیحات

زمین فوق جدیدا از آب کانال وبا فشار لوله اصلی بهره مند شده واز ویوی عالی برخوردار است برای باغ بهترین موقعیت را دارد .با آپارتمان یا خودروی مدل مناسب معاوضه می کنم.

جزئیات
منطقه بالای شهر
شهر سنندج
تاریخ 2018/05/10
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه بله
کاربری جنوبی