توضیحات

به تازگی شهرداری محل مجوز احداث 4 طبقه و پیلوت را برای قطعه زمین صادر نموده و مالک کلیه هزینه های مربوطه را پرداخته اند.

جزئیات
منطقه ویلا شهر
شهر سنندج
تاریخ 2018/06/07
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو کله
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر