توضیحات

جزئیات
منطقه بالای شهر
شهر سنندج
تاریخ 2018/06/11
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو نبش
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر