توضیحات

قطعه زمین در بالای تپه پنج آذر سه نبش و دارای چشم اندازی عالی میباشد.

جزئیات
منطقه شهرک پنج آذر
شهر سنندج
تاریخ 2017/11/12
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت سه نبش
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر