توضیحات

جزئیات
منطقه خیابان چهارباغ
شهر سنندج
تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پارکینگ -
آسانسور -
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر
کاربری باغ