توضیحات

جزئیات
منطقه خیابان استانداری
شهر سنندج
تاریخ 2017/01/06
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت سه نبش
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر
کاربری باغ / کشاورزی