توضیحات

امتیاز فوق در مسکن مهر بهاران می باشد و دارای 6000000 میلیون واریزی میباشد و حق امتیاز 11000000 میلیون تومان می باشد.در ضمن واریزی بعدی 19000000 میلیون میباشد برای 2 خوابه و برای 1 خوابه 11000000میلیون میباشد

جزئیات
منطقه ویلا شهر
شهر سنندج
تاریخ 2017/12/24
پارکینگ -
آسانسور دارد
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
وام (میلیون تومان) 30,000,000
معاوضه خیر
تعداد واحد 28