توضیحات

ملک با موقعیت سه نبش در نزدیکی خیابان اصلی چهار باغ واقع شده و جزو پروژه بافت فرسوده است لذا در هنگام ساخت و ساز مشمول امتیازاتی از قبیل وامهای کم بهره بانکی و تخفیفها و تشویقهای شهرداری در هنگام تهیه جواز و نقشه خواهد شد.

جزئیات
منطقه خیابان چهارباغ
شهر سنندج
تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت سه نبش
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر