توضیحات

زمین با دارا بودن مساحت 1800 متر مربع و مجاورت جاده اصلی کمربندی بهشت محمدی برای افتتاح مشاغلی در رابطه با فروش آهن آلات و سایر مصالح ساختمانی بسیار مساعد است.

جزئیات
منطقه خارج شهر
شهر سنندج
تاریخ 2017/08/08
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر