توضیحات

جزئیات
منطقه بالای شهر
شهر سنندج
تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر