توضیحات

جزئیات
منطقه بالای شهر
شهر سنندج
تاریخ 2018/05/10
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر