توضیحات

جزئیات
منطقه خارج شهر
شهر سنندج
تاریخ 2019/05/28
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر