توضیحات

مغازه با ابعاد 3 در 6 شیشه اسکوریت و در حال حاضر در اجاره فروشگاه لوازم الکتریکی  و دارای آب ،برق و تلفن میباشد و بصورت ملکی واگذار میگردد.

جزئیات
منطقه شهرک سعدی فاز یک
شهر سنندج
تاریخ 2018/02/04
پارکینگ -
آسانسور -
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر