توضیحات

کف مغازه 20 متر مربع و دارای 9/5 متر بالکن میباشد.

جزئیات
منطقه خارج شهر
شهر سنندج
تاریخ 2019/07/09
پارکینگ -
آسانسور -
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر