توضیحات

قطعات تجاری مسکونی سر خیابان اصلی و قطعات مسکونی به علت اختلاف ارتفاع دارای چشم انداز رو به داخل شهر و همیشگی میباشند.

جزئیات
منطقه جاده تهران
شهر سنندج
تاریخ 2020/02/29
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو کله
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر