توضیحات

ملک همزمان با اجرای طرح خیابان 3راه شیخان به خیابان کارگر با طول حدود 47 متر روی خیابان و با موقعیت جنوبی قرار خواهد گرفت و در آن صورت قابل استفاده به صورت تجاری نیز خواهد بود.
قیمت: یک میلیارد تومان

جزئیات
منطقه خیابان 17 شهریور
شهر سنندج
تاریخ 2017/08/27
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو کله
انباری -
کابینت -
معاوضه بله