توضیحات

ملک با موقعیت شمالی در حال حاضر در کوچه 8 متری و دارای ابعاد 13 در حدود 26/30 سانتی متر می باشد.

جزئیات
منطقه بالای شهر
شهر سنندج
تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر