توضیحات

جزئیات
منطقه خیابان فردوسی
شهر سنندج
تاریخ 2019/12/05
پارکینگ -
آسانسور -
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر