توضیحات

کل زمین 9000متر مربع است که در صورت تمایل به خرید زمین بیشتر هم قابل واگذاری می باشد.

جزئیات
منطقه روستای قولیان
شهر سنندج
تاریخ 2020/04/18
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت جنوبی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر
کاربری شمالی