توضیحات

2000متر از زمین باغ و دارای درختان مثمر و 3000متر آن زمین مزروعیست و هر 11 روز 3 ساعت نوبت آبیاری دارد.

جزئیات
منطقه روستای سراب قامیش
شهر سنندج
تاریخ 2018/12/17
پارکینگ -
آسانسور -
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر
کاربری باغ / کشاورزی