توضیحات

جزئیات
منطقه 4/19 بهاران
شهر سنندج
تاریخ 2020/01/08
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر