توضیحات

20 هکتار از کل زمین آبی دارای مجوز آب، برق و ترانس برق هفتاد کیلو وات و 450 هکتار آن دیم مسطح و بسیار حاصلخیز می باشد.

جزئیات
منطقه بالای شهر
شهر سنندج
تاریخ 2021/01/27
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر
کاربری جنوبی