توضیحات

جزئیات
منطقه خارج شهر
شهر سنندج
تاریخ 2018/09/10
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شرقی
انباری -
کابینت -
معاوضه بله