توضیحات

قطعه زمین با مساحت 150 متر مربع به صورت دو نبش شمالی روی خیابانهای 8 و 16 متری واقع شده است و  احداث 3 طبقه و پیلوت در آن امکان پذیر است.

جزئیات
منطقه خیابان 17 شهریور
شهر سنندج
تاریخ 2018/04/21
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو نبش
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر