توضیحات

جزئیات
منطقه 3/19 بهاران
شهر سنندج
تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر