توضیحات

جزئیات
منطقه شهرک آبیدر
شهر سنندج
تاریخ 2019/01/13
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر