توضیحات

جزئیات
منطقه شهرک آبیدر
شهر سنندج
تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر