توضیحات

جزئیات
منطقه بالای شهر
شهر سنندج
تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو نبش
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر