توضیحات

جزئیات
منطقه بالای شهر
شهر سنندج
تاریخ 2019/01/05
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو نبش
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر