توضیحات

زمین با موقعیت دو نبش جنوبی از دو طرف سر خیابان اصلی واقع شده و قابلیت احداث 4 طبقه و پیلوت را دارا میباشد.

جزئیات
منطقه شهرک وحدت
شهر سنندج
تاریخ 2018/03/31
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو نبش
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر