توضیحات

جزئیات
منطقه خیابان پاسداران
شهر سنندج
تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
پارکینگ -
آسانسور -
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر