توضیحات

انباری-پارکینگ-آسانسور-

جزئیات
شهر سنندج
تاریخ 2019/05/06
تعداد اتاق 3
طبقه 2
پارکینگ دارد
آسانسور دارد
موقعیت دو نبش
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر
تعداد واحد 8