توضیحات

این ملک با مساحت 72 متر مربع شامل چهار باب مغازه ملکی و به صورت قولنامه واگذار می گردد.

جزئیات
منطقه دفتر فنی
شهر سنندج
تاریخ 2021/07/28
پارکینگ -
آسانسور -
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر