توضیحات

قابل واگذاری به صورت قطعات 2100 متری نیز میباشد.

جزئیات
منطقه بالای شهر
شهر سنندج
تاریخ 2020/12/12
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شرقی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر
کاربری شمالی