توضیحات

باغ دارای سیستم آبیاری قطره ای، خانه باغ 40 متری، چاه اشتراکی و فنس کشی میباشد.

جزئیات
منطقه حسن آباد
شهر سنندج
تاریخ 2020/07/30
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر
کاربری شمالی