توضیحات

باغ مذکور دارای استخر، خانه باغ 15 متری و هر 4 روز یک روز نوبت آب چشمه می باشد.

جزئیات
منطقه حسن آباد
شهر سنندج
تاریخ 2021/03/03
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر
کاربری باغ / کشاورزی