توضیحات

جزئیات
منطقه روستای دگایران
شهر سنندج
تاریخ 2021/11/27
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو کله
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر