توضیحات

جزئیات
منطقه جاده کامیاران
شهر سنندج
تاریخ 2020/04/30
پارکینگ -
آسانسور -
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر
کاربری باغ / کشاورزی