توضیحات

جزئیات
منطقه عباس آباد
شهر سنندج
تاریخ 2021/05/05
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو نبش
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر