توضیحات

جزئیات
منطقه بالای شهر
شهر سنندج
تاریخ 2021/10/05
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو کله
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر