توضیحات

جزئیات
منطقه شهرک پیام
شهر سنندج
تاریخ 2021/05/03
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت دو کله
انباری -
کابینت -
معاوضه بله