توضیحات

جزئیات
منطقه شهرک وحدت
شهر سنندج
تاریخ 2021/10/05
پارکینگ -
آسانسور -
موقعیت شمالی
انباری -
کابینت -
معاوضه خیر